Firma posiada uprawnienia UDT w zakresie napraw i modernizacji kotłów energetycznych i rurociągów