Lp.

Zadanie

Okres realizacji

Wartość

1.

Wymiana wirnika regavo bloku nr 4 w El. Opole

2013-09-09 do 2014-02-08

980 000,00 zł

2.

Remont kotła nr 2 w EC Nowa

2013-10-01 do 2013-11-31

280 000,00 zł

3.

Remont wieży wiertniczej

2013-12-27 do 2014-02-28

350 000,00 zł

4.

Remont kotła nr 3 w El. Jaworzno

2014-02-15 do 2014-07-01

968 700,00 zł

5.

Modernizacja OPP kotła nr 4 w El. Turów

2014-03-28 do 2014-07-01

900 000,00 zł

6.

Modernizacja kotłów OP-110 K-1 do K-4

2014-04-01 do 2015-06-30

2 400 000,00 zł

7.

Modernizacja walczaka kotła K-1 w El. Pątnów

2014-01-10 do 2014-11-31

872 000,00 zł

8.

Modernizacja kotła OP-650 nr 1 w ZE PAK

2014-07-03 do 2015-06-30

3 284 000,00 zł

9.

Modernizacja kotła OP-650 nr 2 w ZE PAK

2015-03-20 do 2015-09-20

2 750 000,00 zł

10.

Modernizacja OPP kotła nr 6 w El. Turów

2015-03-23 do 2015-05-29

1 200 000,00 zł

11.

Montaż rurociągu parowego pomiędzy turbiną a kondensatorem przy budowie spalarni w ZUTOK Konin

2015-03-16 do 2015-04-10

300 000,00 złŁączna wartość prac:

14 284 700,00 zł