Waldemar Rogalski - Prezes Zarządu

Henryk Grabowski   - Wiceprezes Zarządu