Posiadane uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji specjalistycznych usług w branży energetyki zawodowej i przemysłowej pozwalają firmie na wykonywanie prac w zakres których wchodzą: Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń energetycznych i przemysłowych kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, jak: 

  • wymiana powierzchni ogrzewalnych (komory, pęczki konwekcyjne, podgrzewacze wody),
  • podajniki węgla, odżużlacze, obrotowe podgrzewacze powietrza,
  • elektrofiltry, zdmuchiwacze popiołu,
  • kanały powietrza i spalin,
  • przewody mieszanki pyło-powietrznej,
  • wentylatory powietrza i spalin,
  • odgazowywacze wody,
  • remonty walczaków,

Urządzeniami pomocniczych turbozespołów i maszynowni, 

  • rurociągów i armatury przemysłowej na dowolne media i ciśnienia,
  • Instalacjami biomasy.

Prefabrykacja i montaż rurociągów wodnych i konstrukcji ze stali kwasoodpornej wraz z wykonaniem prób ciśnieniowych.